Czy firma może dostać pożyczkę pierwszego dnia działalności?

Czy firma może dostać pożyczkę pierwszego dnia działalności?

Uzyskanie kredytu czy pożyczki dla nowej firmy nie jest łatwe. Jednak sytuacja w tym względzie jest znacznie lepsza dla przedsiębiorców w stosunku do sytuacji z przed kilku lat co wynika zarówno z lepszej sytuacji gospodarczej a także ze zmian na rynku ban...

Uzyskanie kredytu czy pożyczki dla nowej firmy nie jest łatwe. Jednak sytuacja w tym względzie jest znacznie lepsza dla przedsiębiorców w stosunku do sytuacji z przed kilku lat co wynika zarówno z lepszej sytuacji gospodarczej a także ze zmian na rynku bankowym. Przede wszystkim na rynku finansowym działa znacznie więcej banków specjalizujących się w obsługiwaniu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurencja na rynku bankowości sprawia, że uzyskanie pożyczki czy kredytu przez nowe firmy na rynku jest znacznie łatwiejsze co wynika między innymi z możliwości korzystania z ofert, które nie wymagają przedstawienia informacji o uzyskiwaniu dochodów przez firmę w celu starania się o pożyczkę. Jednocześnie na rynku finansowym działa coraz więcej firm oferujących pożyczki poza systemem bankowym co również zwiększa konkurencję przekładając się na rosnącą liczbę banków oferujących pożyczki nowym firmom. Dodatkowo firmy mogą również liczyć na wsparcie instytucji państwowych czy europejskich, które są w stanie zapewnić nowym firmom gwarancje bankowe czy dotacje, które znacznie ułatwiają uzyskanie pożyczek w bankach. Istnieje również możliwość uzyskania pożyczek oferowanych bezpośrednio przez instytucje rządowe, samorządowe.

Pieniądze dla nowej firmy

Gdy firma została dopiero założona można uzyskać pożyczki bankowe przede wszystkim w bankach oferujących swoje usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. W takich bankach można liczyć na uzyskanie pożyczek pod zabezpieczenie nawet w przypadku zupełnie nowej firmy na rynku, która jeszcze nie uzyskuje dochodów. Korzystać można z ofert kierowanych do nowych firm, które nazywane są kredytami na start jak też można decydować się na kredyty specjalnie przeznaczone dla start up. Poszczególne oferty pożyczek mają różne wymagania, które należy spełnić. Przy większości ofert niezbędne jest przedstawienie biznesplanów, zdecydowanie się na produkty bankowe w banku, w którym uzyskuje się pożyczkę. Istnieje jednak możliwość uzyskania pożyczek bezzwrotnych, które nie mają rozbudowanych formalności do spełnienia.

Doradztwo kredytowe

Dobrym rozwiązaniem przy szukaniu ofert kredytów, pożyczek dla nowych firm jest skorzystanie ze wsparcia firm zajmujących się profesjonalnie doradztwem podatkowym. W niezależnych firmach z tego sektora można liczyć na uzyskanie dopasowania ofert kredytowych jak też wyszukania ofert kredytowych dla nowych przedsiębiorstw. Doradcy pracujący w takich firmach mają odpowiednią znajomość rynku co pozwala im znacznie szybciej znaleźć rozwiązanie finansowe dostępne na rynku pożyczkowym w kontekście indywidualnych potrzeb firmy. Pozwala to na skrócenie czasu, który trzeba poświęcić na wyszukanie odpowiednich ofert kredytowych czy pożyczkowych. Jednocześnie w firmach doradztwa kredytowego można liczyć również na propozycje pochodzące od kas kredytowych czy firm finansowych, które nie działają na rynku bankowym. Zwiększa to szanse na uzyskanie finansowania, ale również ułatwia znalezienie takich produktów finansowych, które oferują korzystne warunki finansowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.