Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?
Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?

Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych?

Jeśli nie otrzymamy terminowej spłaty za fakturę od naszego dłużnika, w takim przypadku będziemy mogli zacząć naliczać odsetki. Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwalają na dochodzenie odsetek ustawowych oprócz należności z tytułu św...

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności
Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Gdy przedsiębiorcy podpisują umowę o świadczenie usług czy dostarczenie określonych towarów, wówczas stosuje się określone terminy płatności. Gdy jednak nie spłacimy zobowiązania w terminie, druga strona może naliczyć odsetki ustawowe. Co więcej, odsetki t...