Komu przysługuje dieta za podróż służbową i jak ją wyliczyć?
Komu przysługuje dieta za podróż służbową i jak ją wyliczyć?

Komu przysługuje dieta za podróż służbową i jak ją wyliczyć?

W prawie pracy dieta jest kwotą, która należna jest pracownikowi odbywającemu podróż służbową z polecenia pracodawcy. Wówczas, gdy podróż odbywa się w ramach wykonywanej pracy, pracodawca musi pokryć koszty w trakcie podróży.