Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?
Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Pracownik wykonujący pracę poza miejscem zamieszkania może liczyć na różne dodatki oraz odliczenia podatkowe. Dodatkowe świadczenia przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę w ramach umowy o pracę. Świadczenia obejmują dodatek za rozłąkę oraz podwyższ...